Megkezdődik a két utas halálát eredményező kapuvári vonatbaleset tárgyalása

Tárgyalás időpontja: 
2017. október 3., kedd 08.15
Ügy tárgya: 
halált eredményező vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége
Ügyszám: 
B.157/2017.
Tárgyalás helyszíne: 
9400 Sopron, Klebelsberg Kuno tér 1.
Tárgyaló: 
Fszt. I.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Folytatólagos határnap: 2017. október 4. napján 8:15

A vádirat szerint a vádlottak 2016. október 7. napján mindketten a GYSEV Zrt-nél voltak alkalmazásban, I. r. vádlott tolatásvezető, míg II. r. vádlott mozdonyvezető munkakörben. A vádbeli napon Pinnye-Fertőszentmiklós-Petőhza között reggel 7 óra 10 perctől délután 16 óra 30 percig vágányzár volt, ezért Kapuvár és Sopron között vonatpótló autóbuszok közlekedtek. I. r. vádlottnak Kapuváron az IC vonatokat kellett tolatási mozgatással visszaforgatnia. II. r. vádlottnak egy vonat Pestre vitele után egy következő gyorsvonatot kellett Kapuvárig vezetnie.

A II. r. vádlott által vezetett vonat 13 óra 09 perckor érkezett Kapuvár állomásra, aki a mozdonyt a „Megállás helye” jelző előtt 169 méterrel állította meg. A leszállás előtt az utasokat a kocsikban a jegyvizsgáló tájékoztatta arról, hogy vonatpótló buszok közlekednek Kapuvár-Sopron vonalon. A vonat hangszórós utastájékoztató berendezése ekkor nem működött. A jegyvizsgáló részére az utasítások nem írták elő, hogy az utasokat arról is tájékoztassa, hogy a vonat melyik oldalán kell leszállni, ezért több utas is – szabálytalanul – a vonat bal oldalán szállt le.

Az utasok leszállása előtt I. r. vádlott tolatásvezető összenyomást kért a mozdonyvezetőtől, hogy a vonatok szétkapcsolását el tudják végezni. I. r. vádlott a vonatok közé lépett a szétkapcsolás céljából, ekkor észlelte, hogy a vonat mindkét oldalán szállnak le utasok. Erről rádiókapcsolaton tájékoztatta mind a II. r. vádlottat, mind a csornai központi forgalomirányítót. A szétkapcsolások után I. r. vádlott a mozdony mögött, az első kocsi elejénél maradt a peronon, nem ment át annak bal oldalára, hogy a leszálló utasokat a vágányok biztonságos elhagyására szólítsa fel és nem szólt a központi forgalomirányítónak sem, hogy hangosbemondón figyelmeztesse az utasokat, továbbá a mozdonyvezetőt sem tájékoztatta következő feladatairól.

A mozdony 13 óra 11 perckor – anélkül, hogy a vezető meggyőződött volna arról, hogy a vonat holtterében tartózkodnak-e még utasok – elindult. A megindulás előtti másodpercben értek oda a mozdony mellé a sértettek, akik – szabálytalanul – balról jobbra akartak áthaladni az állomás épülete felé. Az elinduló mozdony három sértettet elütött, akik közül kettő a vonat alá esett, egy nem került a vonat alá. A vonat alá eső sértettek a helyszínen életüket veszítették, az elütés és a halál között közvetlen okozati összefüggés állapítható meg. Esetükben az elszenvedett sérülések olyan súlyos fokúak és kiterjedtek voltak, hogy életüknek megmentésére ideális körülmények között sem nyílhatott mód.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: