Vesztegetés elfogadásának bűntette

Tárgyalás időpontja: 
2015. november 10., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
vesztegetés elfogadásának bűntette ás más bűncselekmények
Ügyszám: 
B.544/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Győr, Szent Isvtán út 3.
Tárgyaló: 
fszt. 4.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirat szerint a győri kórház egy hat fős klímafelügyeleti csoportot foglalkoztatott, amelyből ténylegesen 3 fő végzett klímakarbantartási munkákat. A hat fő egyrészt a kórházzal, másrészt az M. Kft-vel is jogviszonyban állt, de munkavégzésük során arról pontos nyilvántartást, hogy a kórház alkalmazásában – mint főállásukban – vagy az M. Kft. alvállalkozóiként végezték-e az adott munkát, nem vezettek. A győri kórház ennek ellenére közbeszerzési eljárást követően karbantartási szerződést kötött klíma-és szellőzőrendszerek hosszú távú és folyamatos karbantartására az M. Kft-vel, amelynek 2012-2014. között kifizetéseket is teljesített.

Az I. rendű vádlott, a győri kórház gazdasági igazgató helyettese és főmérnöke. A II. rendű vádlott ügyvezetője az M. Kft-nek, amely a fentiek szerint karbantartási szerződést kötött a győri kórházzal. A szerződés szerint a munkadíjat órában számolták el a felek, 1398 forint/óradíjban állapodtak meg.

A társaság a munkanaplókon rendszeresen hamisan elvégzett, irreálisan magas munkaóra számot tüntetett fel, majd ezeket el is számoltatták a győri kórházzal. E tevékenység ellátásához más gazdálkodó szervezet közreműködésére nem lett volna szükség, az adott feladatot a kórház a saját anyagi és humán erőforrásai igénybevételével is el tudta volna látni, a megfelelő módon és időben a munkákat elvégezni, ugyanis megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazott a kórház rendelkezésére állt.

A számlák befogadásáról 2012-2014. májusa között az I. r. vádlott intézkedett. Ekkor az I. rendű vádlott betegállományba került, ezt követően a gazdasági igazgató vette át feladatait, de ő a korábbi gyakorlatot nem ismerte, nem látta át. A 2014. májusát követő időszakban keletkezett vagyoni hátrány az I. rendű vádlott terhére nem róható. Fenti magatartásával a győri kórháznak mindösszesen 91.937.187 Ft kára keletkezett, amelyből 73.000.000 forint róható az I. rendű vádlott terhére.

Fenti gazdasági társaság fizette ki emellett az I. rendű vádlott részére a szerződéses megbízások elnyerése, biztosítása és stabilitása érdekében 2013-ban a vádlott balatoni nyaralójába egy új bejárati ajtót. Az I. rendű vádlott a bejárati ajtóért nem teljesített fizetést.

 

A vádirat szerint emellett a kórház a nővérhívó rendszer karbantartására egy másik gazdasági társaságot szerződtetett, amelynek ezért a tevékenységért negyedévente 995.680 Ft-ot fizetett anélkül, hogy szerződésszerű teljesítés történt volna. A számlák befogadásáról ez esetben is az I. rendű vádlott intézkedett. A számlázás úgy történt, hogy a társaság a győri kórház felé kiszámlázta a negyedéves karbantartási díjat, majd az a társaság, amellyel a kórház a klímaberendezés karbantartására állt szerződéses jogviszonyban, ugyanezen összeg 2/3-át leszámlázta a nővérhívó rendszer karbantartásáért felelős társaságnak, amely összeg felét szóbeli megállapodásuk alapján az I. rendű vádlott kapta meg.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

A büntetőügy nyomozati iratai 7 kötetet tesznek ki, amely mintegy 1200 oldalt tartalmaz. A nyomozati iratok mellékletét képezik a nyomozás során lefoglalt okiratok, számlatömbök, munkanaplók, szerződések.

Eljáró bíróság: