foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége

Tárgyalás időpontja: 
2015. október 12., hétfő 08.30
Ügy tárgya: 
foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége
Ügyszám: 
B.363/2014.
Tárgyalás helyszíne: 
Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 4.
Tárgyaló: 
fszt. 1.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirat szerint a mosonmagyaróvári kórház 2011-ben a W. Kft.-t bízta meg a kórház műtőblokkjának felújításával. Az erre vonatkozó szerződést egyrészt a főigazgató, valamint projekt managerként a IV. r. vádlott írta alá. A fővállalkozó a tényleges munkálatokat alvállalkozókkal végeztette el.
A fővállalkozó 2012 áprilisában az A. Kft.-t bízta meg a felújítás építésvezetési feladataival, e gazdasági társaság ügyvezetője volt a II. r. vádlott. A megbízási szerződés szerint a megbízásban szereplő feladatokat a II. r. vádlott személyes közreműködésével volt köteles teljesíteni. Ugyancsak a szerződés szerint a II. r. vádlott, mint építésvezető irányította és koordinálta a helyszíni munkákat, közreműködött a műszaki átadás lebonyolításában és folyamatosan ellenőrizte a kivitelezés minőségét. A II. r. vádlott a megbízásból eredő kötelezettségeit a fővállalkozó műszaki igazgatója, a III. r. vádlott felügyelete és irányítása mellett volt köteles teljesíteni. A III. r. vádlott feladatai közé tartozott az elkészült létesítmények átvétele és átadása is.
A fővállalkozó 2013 januárjában egy másik gazdasági társaságot bízott meg a műtők gyógyászati gázellátó hálózatának kiépítésével. A megbízás alapján a műtőblokk gyógyászati gázellátó hálózatának kiépítését a társaság ügyvezetője, az I. r. vádlott végezte. A IV. r. vádlott, mint a felújítás projektmanagere és ezzel összefüggésben a kórház képviselője valamennyi munka jogszabályoknak és szakmai szabályoknak megfelelő elvégzéséért felelősséggel tartozott.
A megbízás három műtő felújítására vonatkozott, a szeptikus műtő műszaki átadása 2013. február 18-án volt, amelyet követően a kórház a műtőt használatba is vette. Azt nem lehet megállapítani, hogy e műtő esetében, illetőleg később a kis műtővel együtt átadott nagy műtő vonatkozásában ténylegesen megtörtént-e a gyógyászati gázellátó hálózat gázazonossági próbája, a kis műtőnél ezt a vizsgálatot nem végezték el. Fentiek ellenére a kórház a kis műtőt is használatba vette.

A kis műtőben ezt követően az első alkalommal végzett műtéti beavatkozás során az altatásnál komplikáció lépett fel, amelynek során a beteg elhalálozott. A második műtét során ugyanolyan tüneteket mutató komplikáció lépett fel, mint az elsőnél, ekkor az altatást végző orvos utasítására a beteget az altatógépről levették, amelynek következtében az állapota helyre állt és az operációt kézi lélegeztetés mellett fejezték be.
Ezt követően a gyógyászati gázellátó hálózatot a kivitelező segítségével ellenőrizték és megállapították, hogy a kivitelezéskor az oxigén gáz és az altatógáz vezetékét felcserélték, így a vezetéken az oxigén helyett altatógáz áramlott. A műszaki átadás és a gyógyászati gázellátó hálózat előírás szerint gázazonossági próbája elmaradt, ami a kivitelezés során okozott hibát kiküszöbölhette volna. A műszaki átadás keretében elvégzett gázazonossági vizsgálat alkalmas lett volna arra, hogy a gyógyászati gázellátó hálózat hibáját megfelelő módon kijavítsák, amellyel a haláleset elkerülhető lett volna.
Mind a négy vádlott szakmai szabályt szegett, a vádlottak összehangolt tevékenysége lett volna szükséges ahhoz, hogy az okozott hibát észleljék és kijavítsák.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Első tárgyalási nap, folytatólagos tárgyalás: 2015.10.14. - 8.30.