Színesfém kereskedelemmel kapcsolatos büntetőügy

Tárgyalás időpontja: 
2015. április 8., szerda 09.00
Ügy tárgya: 
adócsalás bűntette
Ügyszám: 
B.435/2014
Tárgyalás helyszíne: 
Győr, Szent István út 6.
Tárgyaló: 
Sólyom Andor díszterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A bíróság a tárgyalás nyilvánosságát biztosítani kívánja, ugyanakkor a tárgyalóterem befogadó kapacitására és az ügy szereplőinek – vádlottak, védők – nagy számára tekintettel a bíróság vádlottanként egy fő hozzátartozó számára biztosítja a tárgyaláson való részvételt, hallgatóságként. Ezzel kívánja a bíróság biztosítani, hogy valamennyi vádlott hozzátartozója jelen lehessen a tárgyaláson, nem elvonva a hozzátartozók azon jogát, hogy a kényszerintézkedés hatálya alatt álló hozzátartozójuk tárgyalását figyelemmel kísérhessék.

A bíróság a tárgyalás nyilvánosságát a legmesszemenőbb mértékben biztosítani kívánja, így a sajtó számára is biztosít helyet a tárgyalóteremben.

A tárgyalás nyomon követése és a tárgyalóteremben várható jelentős létszámra tekintettel a bíróság a terem hangosítását is biztosítja.

Felhívja a bíróság a figyelmét azon személyeknek – így a hozzátartozóknak, a sajtó munkatársainak – akik a tárgyaláson hallgatóságként meg kívánnak jelenni, hogy a tárgyaláson való részvételi szándékukat a tárgyaláshoz kapcsolódó biztonsági intézkedésekre és a tárgyalás napján várható ügyfélforgalomra, az épületbe való bejutás megkönnyítése érdekében előzetesen írásban a matek@gyorvb.birosag.hu e-mail címen 2015. április 7. napján 12.00 óráig jelezzék.

Az előzetes regisztrációban a sajtó munkatársai tüntessék fel személyi adataik mellett a sajtóorgánumot, amelyet képviselnek. A bíróság a sajtó munkatársai számára korlátozott számban tud helyet biztosítani a tárgyaláson, így a részvételnél az előzetes regisztráció időbeliségét veszi figyelembe a bíróság.

Az előzetes regisztrációban a hozzátartozók saját személyi adataik feltüntetése mellett jelöljék meg hozzátartozójukat, a vádlottat is. Lehetőség van emellett arra is, hogy az egyes tárgyalási határnapokon más-más hozzátartozó vegyen részt a tárgyaláson, ezt kérjük ez előzetes regisztrációban jelezzék.

Amennyiben valamely vádlotthoz nem érkezik a tárgyalásra hozzátartozó, vagy nem jelölnek meg hallgatóságként részt vevő hozzátartozót, úgy a bíróság a regisztráció sorrendjében a további hallgatóságként részt venni kívánó és előzetesen regisztrált további hozzátartozó számára biztosít helyet a tárgyalóteremben.

Felhívja a bíróság valamennyi hallgatóságként a tárgyaláson résztvevő személy figyelmét, hogy a tárgyalásra személyazonosító okmányát – személyigazolvány, útlevél - hozza magával és a tárgyalást megelőzően olyan időpontban jelenjenek meg, hogy a biztonsági ellenőrzés lefolytatását követően a tárgyalás a kitűzött időpontban megkezdődhessen.

A fenti rendelkezéssekkel kapcsolatban további kérdéseket a matek@gyorvb.birosag.hu e-mail címen, míg észrevételeiket a sajto_gyor@gyorit.birosag.hu e-mail címen tehetnek.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Előzetes regisztráció szükséges a tárgyaláson hallgatóságként való részvételhez!

Eljáró bíróság: