SZMSZ

A Győri Törvényszék Elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 119.§ f./ pont alapján, figyelemmel a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzés szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseire az Országos Bírósági Hivatal Elnöke által meghatározott alapelveknek megfelelően a Győri Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint állapítja meg.