Számlaszámok

A Győri Törvényszék adószáma:

15311454-1-08

Magyar Államkincstárnál vezetett számlái:

Győri Törvényszék eljárási illeték

 • számlaszám: 10032000-01012406-00000000
 • IBAN: HU20 1003 2000 0101 2406 0000 0000  

Az elektronikus úton eljáró ügyfél által teljesített eljárási illeték kezelésére és befizetésére szolgáló számla.

A Győri Törvényszék eljárási illeték számlájára banki utalással megfizetett illeték visszaigénylése a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet értelmében abban az esetben, ha a megfizetett illeték konkrét bírósági eljáráshoz köthető, akkor az eljárási szabályok által meghatározott alakiságok megtartásával a perben eljáró bírósághoz intézett kérelem, abban az esetben pedig, ha a megfizetett illeték eljáráshoz nem köthető, akkor a NAV eljárásra jogosult illeték osztályának címzett, a Győri Törvényszék Kezelőirodáján előterjesztett kérelem segítségével lehetséges.

 

Központosított beszedési számla

 • számlaszám: 10033001-01040009-00000000
 • IBAN: HU16 1003 3001 0104 0009 0000 0000  

A központi költségvetést megillető bírság bevételek beszedésére szolgál.

 

Előirányzat-felhasználási keretszámla

 • számlaszám: 10033001-01483075-00000000
 • IBAN: HU54 1003 3001 0148 3075 0000 0000

A Győri Törvényszék alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek (kivéve központosított bevételek) és kiadások teljesítésére szolgál.

 

Intézményi kártyafedezeti számla

 • számlaszám: 10033001-01483075-00060004
 • IBAN: HU40 1003 3001 0148 3075 0006 0004 

A Győri Törvényszék és kapcsolódó járásbíróságok pénztárai és pénzkezelőhelyei működéséhez szükséges számla.

 

EFER elszámolási számla

 • számlaszám: 10033001-01483075-02000006
 • IBAN: HU83 1003 3001 0148 3075 0200 0006  

Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) elszámolási számla a SZEÜSZ Korm. rendeletben foglaltak alapján az EFER-hez csatlakozott bíróságnak az EFER igénybevételével indított fizetések elszámolására szolgál. Technikai számla, közvetlen befizetést ne kezdeményezzen rá!

 

Birói letét

 • számlaszám: 10033001-01483075-21000005
 • IBAN: HU33 1003 3001 0148 3075 2100 0005  

A bírósági eljárásokhoz kapcsolódó költségek megelőlegezésére szolgál (teljesítési,őrzési letétek, szakértői,ügygondnoki, tanú, tolmács, vagyonfelügyeleti díjak, óvadék,biztosíték stb.)

A bírói letéti számlára történő befizetésnél banki átutalásnál vagy készpénzátutalási megbízásnál -sárga csekken- a közleményben kérjük megjelölni a bírósági ügyszámát, az eljáró bíróságot, az összeg rendeltetést, valamint a peres felek nevét.

 

Végrehajtói letét

 • számlaszám: 10033001-01483075-22000008
 • IBAN: HU96 1003 3001 0148 3075 2200 0008 

A Bírósági végrehajtók által behajtott igazságügyi követelések befizetésére szolgál.

 

Felszámolói díj fedezeti letéti számla

 • számlaszám: 10033001-01483075-24000004
 • IBAN: HU07 1003 3001 0148 3075 2400 0004  

A felszámolási eljárásokban érintett hitelezők regisztrációs díjai kezelésére szolgáló számla.