Megszüntette a bíróság a csalás bűntettével vádolt énekes letartóztatását

A Győri Járásbíróság a mai napon megszüntette a vádlott letartóztatását és egyúttal a letartóztatás fenntartására irányuló ügyészségi indítványt elutasította. Elrendelte az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig a vádlott bűnügyi felügyeletét.

A bűnügyi felügyelet keretében magatartási szabályként írta elő a bíróság, hogy a vádlott a tartózkodási helyéül szolgáló ingatlant csak külön engedéllyel hagyhatja el, magatartási szabályok megtartását a rendőrség a vádlott mozgását nyomon követő technikai eszközzel ellenőrzi.

A bíróság döntése szerint a vádlott esetében a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés alkalmazása továbbra is szükséges, az azzal biztosítani kívánt célok más módon nem érhetők el.

A vádlott terhére rótt legsúlyosabb bűncselekmény 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, amely büntetési tétel a halmazatra irányadó szabályok miatt 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztésre emelkedik. A bíróság a szükségesség, arányosság és a fokozatosság elvét szem előtt tartva döntött a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés fenntartásáról és azt állapította meg, hogy a szökés és bűnismétlés veszélye továbbra is fennáll, ezek azonban nem olyan közvetlenek és reálisak, mint a letartóztatás elrendelésekor, emellett számos körülmény szól a legsúlyosabb személyi szabadságot elvonó kényszerintézkedés fenntartása ellen. A vádlott személyi körülményei rendeződni látszanak, családi kötődése kiskorú gyermekei iránti érzelmei a szökés elrejtőzés veszélye ellen hat. Lakhatása és megélhetése biztosítottnak látszik, emellett a bűnismétlés veszélye is csökken. A bíróság álláspontja szerint a szökés és bűnismétlés lehetőségének megakadályozása a bűnügyi felügyelet elrendelésével is elérhető, a bíróság által előírt magatartási szabályok ellenőrzése mellett.

A bíróság határozatát az érintettek részére kézbesítette, a jogorvoslati határidő nem telt le.