Másodfokú döntés a csalással gyanúsított énekes letartóztatásának megszüntetéséről

A Győri Járásbíróság nyomozási bírája által a tegnapi napon letartóztatás megszüntetéséről szóló határozatot a Győri Törvényszék másodfokú tanácsa megváltoztatta és a gyanúsított letartóztatását egy hónappal – 2022. július 6. napjáig meghosszabbította.

Korábbi hír:

A Győri Járásbíróság nyomozási bírája az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb a foganatba vételtől számított 4 hónapig elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét.

A bűnügyi felügyelet keretében magatartási szabályként írta elő, hogy a gyanúsított a tartózkodási helyéül kijelölt ingatlant csak külön engedéllyel hagyhatja el. A magatartási szabályok megtartását a rendőrség a gyanúsított mozgását nyomon követő technikai eszközzel ellenőrzi.

A bíróság döntése szerint a megalapozott gyanú a gyanúsított terhére rótt bűncselekmények tekintetében továbbra is megállapítható, ugyanakkor az eljárás jelen szakaszában a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok a gyanúsítottat illetően már nem kizárólag csak a legsúlyosabb, személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés alkalmazásával biztosíthatók. A bíróság a fokozatosság elvére is figyelemmel úgy ítélte meg a vádemelés előtti szakaszban lévő eljárásban elégséges és egyben szükséges kényszerintézkedés a bűnügyi felügyelet.  

A határozatot a gyanúsított és védője tudomásul vette, az ügyész fellebbezést jelentett be, másodfokon a Győri Törvényszék dönt. Tekintettel arra, hogy az ügyészi fellebbezés halasztó hatályú, a gyanúsított a korábbi letartóztatás meghosszabbításáról szóló döntés hatályáig, 2022. június 6. napjáig BV Intézetben marad.