Letöltendő és felfüggesztett szabadságvesztés-büntetés a könyvelőként iratokat visszatartó alkalmazott és házastársa zsarolási ügyében

A Győri Járásbíróság az I.r. vádlottal szemben annak távollétében és a II.r. vádlottal szemben is marasztaló döntést hozott zsarolás bűntettének kísérlete ügyében.

A bíróság az I.r. vádlottat zsarolás bűntettének kísérletében, míg a II.r. vádlottat ugyanezen cselekmény bűnsegédkénti elkövetésében találta bűnösnek, ezért az I.r. vádlottat 2 év 4 hónap, börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra, míg a II.r. vádlottat 1 év szabadságvesztés büntetésre és 150 napi tétel (melynek egy napi tételének összege 2.000,- Ft) pénzbüntetésre ítélte, a szabadságvesztés végrehajtását a II.r. vádlott esetében 1 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztette.

A sértett 2016 júniusában felmondta a II.r. vádlottal cégének könyvelési feladatai ellátására kötött szerződését, és a felek elszámoltak, azonban a II.r. vádlott ígérete és írásbeli felhívások ellenére a könyvelési anyagok egy részét nem adta át az új könyvelőnek. Az I.r. vádlott, aki a II.r. vádlott férje volt, telefonon kérte a sértettet, hogy a II.r. vádlottat „ne piszkálja” az iratokért, egyben 2.000.000,- Ft kifizetésétől tette függővé ezen iratok átadását. A fenyegetéstől és a könyvelési iratok visszatartásától remélt pénz megszerzése érdekében az I.r. vádlott telefonon, sms-üzenetben és személyesen is azzal fenyegette meg a sértettet és új könyvelőjét is, hogy „elvágja a torkukat”, ha nem fizetnek. Mivel a sértett nem fizetett, a cselekmény kísérleti szakban maradt.

Az elsőfokú bíróság bizonyítottnak látta a vádirati tényállást, a zsarolás az I.r. vádlott részéről megvalósult azzal, hogy a fenyegetés kitartó volt, több mozzanatból állt, abbamaradása pedig nem volt önkéntes, hanem a sértett feljelentése váltotta ki, ráadásul élet és testi épség elleni súlyos fenyegetésben nyilvánult meg. Ugyanakkor, mivel a vagyoni hátrány nem következett be, mert a sértett nem tett eleget a zsarolásnak, a cselekmény kísérleti szakban maradt. A bűncselekmény elkövetésében a II.r. vádlott bűnsegéd volt, az kétségtelen, hogy információkat adott át a férjének, azonban az már nem volt bizonyított, hogy tudta volna, hogy a férje élet ellenes fenyegetést tett, ezért az ő vonatkozásában a zsarolás alapesetének kísérlete volt csak bizonyított.

A bíróság a kiszabott büntetés során az I.r. vádlott tekintetében súlyosító körülményként értékelte a visszaesőnek nem minősülő bűnismétlést és a zsarolás bűncselekményének társadalomra veszélyességét, enyhítő körülményként pedig az időmúlást és az I.r. vádlott személyiségzavarát, míg a II.r. vádlott vonatkozásában súlyosító körülmény volt, hogy büntetett előéletű, azonban enyhítő körülményként figyelembe kellett venni szintén az időmúlást, és azt, hogy a bűncselekmény elkövetése óta a II.r. vádlott törvénytisztelő életet él, dolgozik, és egy kiskorú eltartásáról is gondoskodik.

Az ítélet a II.r. vádlott vonatkozásában végleges, az I.r. vádlott védője felmentésért fellebbezett.