Négy év szabadságvesztés terrorcselekménnyel fenyegetés miatt

A Győri Törvényszék elsőfokú ítéletében N. Gy. vádlottat terrorcselekménnyel fenyegetés bűntette és zaklatás vétsége miatt négy év – börtönben végrehajtandó – szabadságvesztésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság rendelkezett arról is, hogy a vádlott legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A feltételes szabadság tartamára elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét és külön magatartási szabályként előírta, hogy a vádlott – beleegyezése esetén – vesse alá magát pszichiátriai gyógykezelésnek.

Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a vádlott és a közvetlen szomszédságában élő család között hosszú ideje rossz a kapcsolat, amely 2010-ben tettlegességig is fajult. Az ekkor történtek miatt a vádlott önmagát sértett félnek tartotta. A vádlott ezután még több alkalommal megfenyegette a szomszédos családot. Ezen előzmények után a vádlott 2018. augusztusában feljelentést tett súlyos testi sértés bűntette elkövetése miatt a Győri Járásbíróságon haragosa ellen, arra hivatkozással, hogy még 2010-ben bántalmazta őt, és ennek következtében egészségi állapota súlyosan megromlott. A feljelentést a Győri Rendőrkapitányság elutasította arra hivatkozással, hogy a feljelentésben megjelölt bűncselekmény büntethetősége elévült. A nyomozó hatóság határozata ellen a vádlott panasszal élt. A beadványban azt kérte, hogy foglalkozzanak az ügyével, legyen bírósági tárgyalás, egyúttal közölte azt is, hogy, ha nem foglalkoznak az ügyével, elviszi a szomszéd feleségét, akit megöl. A panaszt a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség elutasította.

A vádlott a következő beadványában a Győri Járási és Nyomozó Ügyészségtől a határozat felülvizsgálatát kérte, ennek elutasítása esetére kilátásba helyezte, hogy végez magával, de előtte megöli közvetlen szomszédját.

A vádlott ezzel a magatartásával állami szervet - ügyészséget - számára kedvező intézkedés megtételére akart kényszeríteni, és ebből a célból személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével fenyegetőzött.

A vádlott egy postán feladott levélben a szomszéd feleségét félelemkeltés céljából megöléssel fenyegette meg.

A bíróság ítéletének indokolása szerint a terrorcselekménnyel fenyegetés nagy tárgyi súlyú bűncselekmény, a törvény két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra is, hogy ebben az esetben a terrorcselekmény úgynevezett atipikus esete valósult meg, hiszen az is terrorcselekménynek minősül, ha az elkövető úgy akar hivatalos szervet intézkedésre kényszeríteni, hogy az intézkedés elmulasztása esetén személy elleni erőszakos cselekményt fog elkövetni.

A bíróság azonban arra is rámutatott az indokolásában, hogy a vádlott beszámítási képessége jelentős mértékben korlátozott, paranoid zavarokkal és szellemi hanyatlással küzd. Ezt a kettősséget mérlegelve kellett az alkalmazandó joghátrányról dönteni, amelynek eredményeként – figyelemmel a vádlott idős korára is – a büntetési tétel középmértékétől eltérő mértékű szabadságvesztés büntetést alkalmazott.

 

Az ügyész három nap gondolkodási időt kért nyilatkozatának megtételére, míg a vádlott és a védője a büntetés mérséklése iránt jelentett be fellebbezést.