Consilium Peritorum Localis a Győri Törvényszéken

„Mindig azt tartottam, hogy a bírói hivatásnál szebb hivatás nincs a földön, ez a hivatások koronája” – László Adolf máig érvényes gondolatával nyitotta meg a Bírák vagyunk c. kiadványt bemutató rendezvényét a Győri Törvényszék.

A közelmúltban az Országos Bírósági Hivatal gondozásában megjelent kötet bemutatására 2019. november 29. napján került sor a Győri Törvényszéken Sólyom Andor dísztermében. A rendezvény díszvendégei olyan, a bíróság életében ikonikus szerepet betöltő bírók voltak, mint dr. Becher Rezsőné, a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság nyugalmazott elnöke, dr. Paál Sándorné, a Győri Munkaügyi Bíróság nyugalmazott elnöke és Savanyóné dr. Lakatos Erzsébet, a Győri Törvényszék nyugalmazott bírája, polgári kollégiumvezető.

Dr. Takács József, a Győri Törvényszék elnöke meleg szívvel üdvözölte ismét a bíróság köreiben egykori mentorait, kollégáit, akik örömmel fogadták el a meghívást az itt eltöltött meghatározó évekre visszaemlékezve. A vendégek által a kötetből választott szemelvényeket dr. Szigeti Edit, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság és egyben a megye legfiatalabb bírája olvasta fel, ezen gondolatok mentén indult kötetlen, a kora estébe nyúló beszélgetés a résztvevő bírák és a meghívott vendégek között.

Pályafutására visszatekintve valamennyi díszvendég hangsúlyozta a bírói hivatás el nem múló, meghatározó szerepét életében. Külön kiemelték a bíró felelősségét, melynek alapja a szakmai felkészültség, de vele együtt jár a bírák társadalomban betöltött szerepéből fakadó követelményeknek megfelelő viselkedés is, a bíróság falain belül és a magánéletben egyaránt. A vendégek és a résztvevők egyetértettek abban, hogy az igazságszolgáltatás középpontjában a jogkereső állampolgárnak kell állnia, aki a bíró tárgyalótermi felkészültsége és viselkedése, gesztusai alapján alkot képet a szervezet egészének működéséről.

Dr. Becher Rezsőné egyebek között azt is kiemelte, hogy a bírói munka legnagyobb kihívása az önálló, gyakran magányos munkavégzés felelőssége, melyet pályafutása során a bíró az ügy önálló feldolgozásától az ítéleti döntés meghozataláig egyedül visel. Dr. Paál Sándorné ezt a gondolatmenetet azzal egészítette ki, hogy a bírónak nem csupán a munkája magányos, hanem a magánéletében is a bírói hivatáshoz hűen, mértéktartóan kell viselkedjen, mert nem csupán a tárgyalóteremben alkotnak az állampolgárok értékítéletet róla, így hivatása óhatatlanul meghatározza társas kapcsolatainak alakulását is. Savanyóné dr. Lakatos Erzsébet a kollégiumvezetői munkájára visszaemlékezve hozzátette, hogy a bíráknak ezért szüntelenül segíteniük kell egymást mind a szakmai kérdések megválaszolásában, mind a bírói hivatásrendhez méltó társadalmi szerepvállalás megőrzésében, melyben a példaképek, mentorok meghatározó szerepét és a munkahelyen belüli párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.

A kötetlen beszélgetést követően az első adventi gyertyát a Győri Törvényszék elnökhelyettese, dr. Ilovszkyné dr. Dobor Zsuzsanna gyújtotta meg a bíróság adventi koszorúján.