Elsőfokú ítélet a nőnek álcázva lopásokat elkövető férfi ügyében

A Győri Járásbíróság elsőfokú ítéletében B. R. vádlottat három rendbeli lopás vétsége és egy rendbeli kábítószer birtoklásának vétsége miatt egy év tíz hónap – börtönben végrehajtandó – szabadságvesztésre és kettő év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság az egyéb járulékos kérdések mellett, ítéletében rendelkezett a közel kétszázötvenezer forint bűnügyi költség viseléséről is.

Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a vádlott rendszeres haszonszerzésre törekedve, azonos elkövetési módszerrel – női parókát viselve, magát nőnek kiadva – szexuális szolgáltatást ajánlott a sértett férfiaknak, akiknek ittas állapotát kihasználta a bűncselekmények elkövetése során. Az elkövetés módja minden esetben hasonló volt, az hajnali órákban parókát viselve az arra járó férfiaknak – esetenként ittas állapotukat kihasználva – szexuális szolgáltatást ajánlott, velük testi kontaktust vett fel, amely közben értékeket tulajdonított el a ruházatukból.

A pénztárcák eltulajdonítását követően a vádlott a már korábban más sértettektől elvett pénztárcákat helyezte a következő sértett ruházatába. A vádlott ilyen módon három sértettnek összesen 35.000,- forint kárt okozott.

A bíróság az ítélet indokolásában hangsúlyozta, hogy a vádlott oldalán enyhítő körülményként kell figyelembe venni a megbánás tanúsítását, a vádlott beismerését, a személyiségzavarát, valamint azt, hogy enyhe fokban értelmi fogyatékos.

A bíróság álláspontja szerint nem hagyható ugyanakkor figyelmen kívül a többszörös halmazat, valamint az, hogy az ilyen jellegű vagyon elleni cselekmények elszaporodtak. A bíróság a büntetés kiszabása során értékelés alá vonható körülmények körében az elkövetés módjára, a sértettek ittas állapotának kihasználására, a vádlott bódult állapotára és arra is tekintettel volt, hogy feltételes szabadságra bocsátás hatálya alatt követte el a cselekményt.

A bíróság a vádlottat kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, mivel most olyan szándékos bűncselekmény miatt ítélte szabadságvesztésre, amelyet korábbi, határozott ideig tartó szabadságvesztés végrehajtásának befejezése előtt követett el.  

A döntés a kiszabott büntetés tekintetében jogerős.