Összbírói értekezlet a Győri Törvényszéken és a Győri Ítélőtáblán

2019. március 27-én került megrendezésre a Győri Törvényszéken az összbírói értekezlet, amelyen a megye bíróságainak elmúlt évben elért eredményeit és a jövő kihívásait összegezték a vezetők. A rendezvényen részt vett dr. Vajas Sándor, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke, valamint dr. Szőke Zoltán, az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium vezetője.

Elsőként a Győri Törvényszék elnöke ismertette az illetékességi területén működő járásbíróságok, illetve a közigazgatási és munkaügyi bíróság 2018. évi ügyforgalmának főbb statisztikai adatait, szót ejtett a bíróságok időszerűségének és szakszerűségének nagy mértékű javulásáról, valamint arról, hogy a tavalyi évben jelentősen növekedett a bírói létszám, köszönhetően főleg a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság regionálissá válásának. Örömmel jelentette be, hogy Csorna városának hamarosan ismét lesz bírósága, ezáltal bővül a Győri Törvényszékhez tartozó járásbíróságok köre. A közösségi rendezvények népszerűsége mellett kiemelte, hogy a már meglévő külföldi kapcsolatokat tovább erősítjük, és újakat kötünk, kezdve a sort egy olaszországi együttműködéssel, mely tovább bővíti a nemzetközi szakmai ismereteket és kollegialitást. A jövő kihívásai között említette az új közigazgatási törvényszékek felállítását, valamint a cégbírósági rendszer részbeni regionálissá válását.

Az ítélőtábla elnöke a felülbírálati eredményekről adott számot: a Győri Törvényszék bíráinak munkáját mind a polgári, mind a büntető ügyszakban magas színvonalúnak és időszerűnek nevezte. A törvényszékkel való együttműködés keretében kiemelte, hogy a Győri Ítélőtábla büntető bírái március hónaptól kirendelés útján segítik a törvényszéki másodfokú ügyek elbírálását.

Dr. Vajas Sándor, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének beszédében kiemelt szerepet kapott a Werbőczy Program ismertetése, amely három pillérével segíti elő a szervezetben dolgozó bírák, titkárok és fogalmazók szakmai fejlődését, ismereteinek gazdagítását. A program hangsúlyt fektet a külföldi gyakorlatszerzésre, a nemzetközi és a hazai eredmények kölcsönös közvetítésére, valamint a szakjogászi végzettség szélesebb körben történő megszerzésére. Kiemelte még a Megtartó Program újabb elemeit, így a térítéses óvodai és bölcsődei ellátásban részt vevők támogatását és az ország négy legnagyobb állatkertjének kedvezményes látogatási lehetőségét.

Az OBH elnöke külön elismerések átadásával megköszönte az elmúlt évben végzett kiemelkedő munkáját dr. Varga András elnöknek és Dr. Ilovszkyné dr. Dobor Zsuzsanna elnökhelyettesnek, dr. Varga Karolina, dr. Bors Szilvia bíróknak, dr. Somogyi Zoltán kollégiumvezetőnek. A Mosonmagyaróvári Járásbíróság, mint a legeredményesebb járásbíróság vehetett át elismerést, valamint dr. Takács József, a Győri Törvényszék elnökeként részesült elismerésben.