Másodfokú döntés a Győri Járásbíróságról megszökött rab ügyében

A Győri Törvényszék a Győri Járásbíróság ítéletét megváltoztatta és Z. K. vádlott büntetését két év két hónap – fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre – mérsékelte, egyebekben a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

A Győri Járásbíróság a vádlottat – mint többszörös visszaesőt – fogolyszökés bűntette miatt két év nyolc hónap, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, valamint három évi közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság rendelkezett arról is, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.

Az első fokú ítélet által megállapított tényállás szerint a vádlott jogerős szabadságvesztés büntetését töltötte a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben, ahonnan körszállítással 2017. szeptember 11. napján – más ügyben történő tanúkihallgatása érdekében – átszállították a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe.

A vádlottat 2017. szeptember 12. napján 8.30 órára állították elő a Győri Járásbíróságra, ahol a kihallgatása megközelítőleg 8.45 óráig tartott. Ezt követően az átkísérést végző felügyelő levezette a vádlottat a bíróság belső udvarára, melynek sorompójánál a fogvatartottakat szállító jármű megérkezéséig várakoztak. Ennek ideje alatt a vádlott – a felügyelő figyelmetlenségét kihasználva – feltűnés nélkül kihúzta a kezeit a rá felhelyezett bilincsekből, majd azokat a mellettük lévő sorompó lecsukódásakor egy hirtelen mozdulattal levetette, és elmenekült a helyszínről.

A vádlott fenti magatartásával az őt előállító felügyelő őrizetéből – jogerős szabadságvesztés büntetésének végrehajtása során – megszökött, illetőleg a büntetés-végrehajtási intézetben viselt ruházatától megszabadulva napokig elrejtőzött. A vádlottat végül körülbelül egy hét elteltével fogták el egy Győrhöz közeli településen. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést.

Tekintettel arra, hogy az elsőfokú ítélet előkészítő ülésen, a vádlott beismerése és tárgyalásról lemondása alapján született, a másodfokú bíróság a megállapított tényálláshoz kötve van, ezért az ügyben korlátozott felülbírálatnak van helye. A másodfokú bíróság ennek keretében a büntetés mértékét és a büntetéskiszabási körülményeket bírálta felül.

A másodfokú bíróság álláspontja szerint nincs jelentősége annak, hogy a más ügyben jogerős szabadságvesztés büntetését töltő vádlott éppen hosszú vagy rövid tartamú szabadságvesztés büntetést töltött, amikor tanukénti kihallgatását követően a Győri Járásbíróság udvaráról elszökött. Arra vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat, hogy a vádlott ezt a szökést előkészítette volna, csupán a kínálkozó lehetőséget használta ki arra, hogy a büntetés végrehajtása alól kivonja magát. A fogolyszökés bűntettének felső büntetési tételkerete három évi szabadságvesztés, amely egy fogolyszökéshez képest enyhének tűnhet. Ugyanakkor azt a jogalkotói szándékot is figyelembe kell venni, hogy a fogolyszökés nem feltétlenül csak az elkövető felelőssége, hanem az is felelős, aki az őrzését ellátja. A másodfokú bíróság rámutatott arra, hogy az engedély nélküli eltávozás kimeríti a fogolyszökés tényállását, ugyanakkor a vádlott ezt nem tervelte ki, hanem a lehetőséget észrevette és hirtelen cselekedett.

A bíróság a vádlott oldalán azt is mérlegelte, hogy az esetet követően a büntetés-végrehajtás szigorított az őrzési és biztonsági szabályokon, tehát a vádlott jelenleg is szűkített élettérrel rendelkezik a fegyházban. Arányosítva a hasonló cselekményekért kiszabott büntetésekkel, a mostani büntetés a szigorított végrehajtási szabályok alkalmazásával elegendő annak megelőzésére, hogy a vádlott a jövőben ilyen cselekmény elkövetését megkísérelje.

A döntés jogerős.