Ítélet született a labdarúgó-játékvezető személyiségi jogi ügyében

A Győri Törvényszék megállapította, hogy a labdarúgó-játékos megsértette a játékvezető jó hírnévhez való jogát azzal, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsági tárgyalásán valótlanul híresztelte, hogy a játékvezető a 2017 áprilisi Diósgyőr-Vasas bajnoki labdarúgó mérkőzésen rasszista kijelentést tett színesbőrű csapattársára. A bíróság a személyiségi jogsértés megállapítása mellett 400.000,- Ft összegű sérelemdíj megfizetésére kötelezte az alperest a játékvezető felperes részére.

Indokolásában kiemelte a törvényszék, hogy az alperes nem tényt állított a fegyelmi tárgyaláson, hiszen nem volt közvetlenül fültanúja az állítólagosan elhangzott rasszista megjegyzésnek, hanem híresztelte az általa játékostársától, Patrick Mevoungou-tól hallottakat nagy nyilvánosság előtt. Az alperes a bíróság megítélése szerint nem tudta bizonyítani, hogy a felperes játékvezető szájából elhangzott a rasszista mondat, így ennek híresztelése azért volt sértő, mert a kijelentés tartalma nemcsak rasszista és játékvezetői mivoltához méltatlan, hanem valótlan is. Hangsúlyozta az eljáró bíró, dr. Megyes Géza, hogy a rasszizmus elleni küzdelem – köztudomás szerint – kiemelt helyen szerepel mind a magyar, mind a külföldi labdarúgó szövetségek tevékenységében, ezért a valótlan kijelentés sértő volt a játékvezetőre nézve.

A megítélt sérelemdíj összegét a bíróság mérlegelési jogkörében – a felperes által kért 500.000,- Ft összeghez képest – mérsékelte, azt ugyanis a felperes nem tudta bizonyítani, hogy a rasszizmus vádja miatt rangsorolta őt a Magyar Labdarúgó Szövetség 2017. év végén az első hely helyett a hatodikra a játékvezetői ranglistáján.

Az ítélet ellen az írásba foglalását és kézbesítését követően a felek fellebbezéssel élhetnek, ezért az nem jogerős.