Megkezdődtek a perbeszédek a „vörösiszap perben”

A sajtóban „vörösiszap per” néven ismertté vált büntetőügyben a bizonyítási eljárás befejezését követően a mai napon megkezdődtek a perbeszédek.

Az ügyész a vádbeszédében a vádirati tényállást változatlan tartalommal fenntartotta. Közel három órán tartó beszédében többek között elmondta, hogy a vörösiszap tározó kazetta fala 2010. őszén átszakadt, amelynek következtében közel 2 millió köbméter lúgos hatású víz és vörösiszap kiömlött, közveszélyt előidézve. A katasztrófa nyolc ember halálát, 227 ember sérülését, 427 személy ingó- és ingatlan vagyonának károsodását idézte elő, a vasúti közlekedést megzavarta, valamint természet- és környezetkárosodást okozott. A vádlottak tehát az eddigi legnagyobb ipari és ökológiai katasztrófát idézték elő. Az ügyész hangsúlyozta, hogy a tervezési, kivitelezési és ellenőrzési hiányosságok miatt előállt katasztrófahelyzetbe a vádlottak nem avatkoztak be, a veszély felismerését követően az értesítési kötelezettségüknek nem tettek eleget, továbbá nem nyújtottak segítséget a bajba jutott településeknek.

Az ügyészi álláspont szerint a vádlottak ugyan felismerték a gátszakadás lehetőségét a szivárgási foltok 2010. nyarán történt megjelenését követően, továbbá a tárolt víz lúgosságát és mennyiségét sem a valós nagyságban adták meg, a gát átszakadásának megelőzésére mégsem tettek semmilyen intézkedést, tehát a jókarbantartási kötelezettségeiknek nem tettek eleget. A túlzott mennyiségű víz tárolása és annak magas lúgkoncentrációja az altalaj tönkremenetelét meggyorsította, ez pedig tulajdonképpen a katasztrófa bekövetkezésének meghatározó tényezőjévé vált. A vádlottaktól függetlenül beindult okfolyamat során a vádlottaknak kötelezettsége lett volna, hogy az eredmény bekövetkezését megakadályozzák, megelőzzék, illetve a katasztrófa bekövetkeztét követően eleget tegyenek értesítési kötelezettségeiknek.

A vörösiszap katasztrófa még 2010. október 4. napján történt, amikor a MAL Zrt. tulajdonában álló Ajkai Timföldgyár Ajka és Kolontár között létesített vörösiszap-tárolójának gátja átszakadt és a kiömlött anyag elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely településeket.

Az ügyben a Veszprémi Törvényszék első fokon 2016. január 28. napján hozott ítéletet. Ebben az ügy tizenöt vádlottját az ellenük emelt vádak alól felmentette.

A Győri Ítélőtábla 2017. február 6-án hozott határozatával az első fokú ítéletet – az indokolási kötelezettség megsértése miatt – hatályon kívül helyezte és az első fokú bíróságot új eljárásra utasította, később pedig a Győri Törvényszéket jelölte ki a megismételt első fokú eljárás lefolytatására. A Győri Törvényszéken az eljárás 2017. októberében indult újra.

A tárgyalás 2018. november 8-án a védőbeszédekkel folytatódik.