Nem valósít meg jogsértést a vörös csillag használata a sörös dobozokon

A Győri Törvényszék első fokon elutasította a felperes kereseti kérelmét, amely arra irányult, hogy a sörgyártással foglalkozó gazdasági társaság alperes megsértette a felperes magyarsághoz kapcsolódó személyiségi jogait azzal, hogy termékein vörös csillagú márkajelet használ. Az ítélet nem jogerős.

A felperes a kereseti kérelmében, perelőkészítő irataiban és a tárgyaláson is azzal érvelt, hogy az alperes az ötágú vörös csillag, mint jelkép nagy nyilvánosság előtt történő használatával jogsérelmet okozott a kommunista diktatúra és az önkényuralmi rendszer elszenvedőinek, köztük a felperesnek is, ezért kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest a jogsértés abbahagyására, valamint az olyan promóciós termékek forgalomból történő kivonására, amelyek ezt az emblémát tartalmazzák. Az alperes a kereset elutasítását kérte, ugyanis hivatkozása szerint a sörgyártással foglalkozó társaság 1889 óta használja több országban is ezt a már védjegyként szolgáló márkajelzést, és amennyiben ez jogsérelmet okozott volna a magyar állampolgároknak, úgy minden bizonnyal az állam is fellépett volna a valójában a vizet, földet, levegőt, tüzet és mágikus erőt szimbolizáló, ötágú piros színű csillag használata ellen.

A bíróság a kereseti kérelem elutasítását azzal indokolta, hogy eljárásjogi szempontból a régi Polgári törvénykönyv szabályai alkalmazandók, amely pedig egyetlen személyiségi jogi tényállásban sem engedi meg a jogsértés megállapítását akkor, ha az nem kifejezetten a felperes személyét érinti. Ugyanakkor nemcsak formai szempontból, de érdemben is elutasította a keresetet a bíróság, mert bár köztudomású tény, hogy a vörös csillag az önkényuralmi rendszert jelképezi, azonban nem ez az egyetlen jelentése: vizsgálni kell a felhasználás célját is. A vörös csillag sörös dobozokon történő használata nem hozható összefüggésbe az önkényuralmi jelképpel, ráadásul az alperes társaság régebben használja a csillagot márkajelén, mint ahogy azt a kommunista rendszer „feltalálta volna”.