Összbírói értekezlet a Győri Törvényszéken és a Győri Ítélőtáblán

2018. március 28-án került megrendezésre a Győri Törvényszéken az összbírói értekezlet, amelyen a megye bíróságainak elmúlt évében elért eredményeit és a jövő kihívásait összegezték a vezetők. A rendezvényen részt vett dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Vízkelety Mariann, igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár, dr. Hilbert Edit, az Országos Bírói Tanács soros elnöke, dr. Szabó Sándor, a Szombathelyi Törvényszék csoportvezető bírája, dr. Szőke Zoltán, az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium vezetője, valamint dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke.

Elsőként a Győri Törvényszék elnöke ismertette az illetékességi területén működő járásbíróságok, illetve a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. évi ügyforgalmának főbb statisztikai adatait, szót ejtett a bíróságok időszerűségének nagy mértékű javulásáról, valamint arról, hogy a tavalyi évben jelentősen növekedett a bírói létszám, köszönhetően főleg a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság regionálissá válásának. Kiemelt fontosságú volt az igazságügyi alkalmazottak jogviszonyát rendező törvény módosítása 2017. év második felében, amelynek egyik fő eredményeként a dolgozók illetménye jelentősen emelkedett. A törvényszék elnöke a jövő feladatai között említette az új perrendtartások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban felmerült kezdeti nehézségek hatékony elhárítását, a felkészülést az új büntetőeljárási törvényre, a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság új épületének átadását és felavatását, valamint az épületek korszerűsítésével kapcsolatos pályázati lehetőségeket.

Az ítélőtábla elnöke a felülbírálati eredményekről adott számot: a Győri Törvényszék bíráinak munkáját mind a polgári, mind a büntető ügyszakban magas színvonalúnak és időszerűnek nevezte, kiemelte, hogy a civilisztikai nemperes eljárásokban a hatályon kívül helyezések száma a korábbi 17%-ról 3,8%-ra csökkent, így a Győri Törvényszék a régióban élen jár. Hangsúlyozta, hogy ahogyan eddig, úgy a jövőben is számít a törvényszékkel való szoros együttműködésre.

Dr. Hilbert Edit, az Országos Bírói Tanács soros elnöke is felszólalt az értekezleten, megköszönte a bizalmat a bíráknak, valamint a bírói élet nehézségeiről, komplexitásáról beszélt.

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a törvényszéket a nyugalom, biztonság, megalapozott ítélkezés, időszerűség jelképének nevezte, amely különösen igaz volt az elmúlt évben. Hangsúlyozta, hogy a bíróknak elsősorban az ügyfelekre kell koncentrálniuk, az új jogszabályokat pedig a józan ész szerint, az erkölcsös célt szolgálva kell értelmezni, a nehézségek ellenére felül kell emelkedni a hétköznapi bosszúságokon. A jövő kihívásait illetően elmondta, hogy a bírói kar igényei alapján a hivatal megkezdi a mobil-informatikai eszközök beszerzését, valamint a Digitális Bíróság Projekt keretében olyan modern irodai csomag beszerzése kezdődik, amellyel a skype, levelezőcsoportok, word és excel használata otthonról is biztosított lesz a bírák számára. Az OBH elnöke külön elismerések átadásával megköszönte az elmúlt évben végzett kiemelkedő munkáját dr. Sándor Viktória könyvtárosnak, dr. Sárközi Zsuzsannának, a Győri Járásbíróság elnökének, dr. Varga Andrásnak, a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökének, dr. Wesztergom Hedvignek, dr. Lotz Mariann és dr. Somogyi Zoltán kollégiumvezetőknek, dr. Dobor Zsuzsanna elnök-helyettesnek, dr. Bors Szilvia munkaügyi bírónak és dr. Takács Józsefnek, a törvényszék elnökének.