Elsőfokú ítélet a győri egyetemi negyedben történt rablás ügyében

A Győri Járásbíróság elsőfokú ítéletében társtettesként elkövetett rablás bűntette miatt H. I. I.r. vádlottat öt év szabadságvesztésre, T. J. II. r. és R. Sz. III. r. vádlottakat 7 év szabadságvesztésre, míg L. F. IV. r. vádlottat hat év szabadságvesztésre ítélte. A bíróság a szabadságvesztés büntetést fegyházban rendelte végrehajtani.

A bíróság rendelkezett a több mint hatszázezer forint bűnügyi költség megfizetéséről és a bűnjelekről is.

Az első fokú ítélet tényállása szerint a vádlottak 2017. márciusában együtt szórakoztak egy győri, egyetemi szórakozóhelyen. A vádlottaknak felajánlotta a sértett, hogy a kollégiumi szobájából lehoz szeszes italt. Amíg a sértett felment a szobájába, addig a vádlottak megbeszélték, hogy elveszik a sértett értéktárgyait.

A pálinkával visszaérő sértettől először IV. r. vádlott kért cigarettát, majd őt megrántotta, ezáltal az egyensúlyából kibillentette. A II. r. vádlott – aki megelőzőleg kábítószert fogyasztott – hátulról a nyakánál fogva megállította a sértettet, befogta a száját, hogy ne tudjon kiabálni. A III. r. vádlott a sértett hátsó zsebéből kivette a cigarettát, míg az I. r. vádlott a másik zsebéből kivette a sértett pénztárcáját.

Az I. r. vádlott ezután a helyszíntől kicsit távolabb ment, kivette a pénztárcában található 25.000 forintot, majd a pénztárcát eldobta. A vádlottak a pénzből vonatjegyet vettek a hazautazáshoz, a maradékot pedig elosztották egymás között.

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A bíróság az ítélet indokolásában rámutatott, hogy a vádlottak kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény elkövetésében vettek részt, amelyre a Btk. 5-10 évig terjedő szabadságvesztés kiszabását is lehetővé teszi. A csoportos elkövetés veszélye abban rejlik, hogy a sértett ellenállásának reális lehetősége elenyészik. Az éjszaka közepén, sötét helyen való elkövetés pedig kifejezetten célzatos magatartásra utal. A bíróság kiemelte, hogy a vádlottak mindvégig összehangoltan cselekedtek, amelyet az utána tanúsított magatartásuk is alátámaszt.

Az első fokú bíróság az ítélet indokolása során hangsúlyozta, hogy a vádlottak túlerőben voltak és kihasználták az ittas állapotú sértett gyanútlanságát. Az ilyen jellegű cselekmények nagy számban fordulnak elő napjainkban, amely intő jel kell, hogy legyen a szórakozni vágyó fiataloknak. A szórakozás közben kialakuló felszabadult állapotban nagyon könnyen sértetté válhatnak a fiatalok, ezért amennyiben nem egyedül indul szórakozni egy fiatal, úgy jobb, ha együtt is maradnak a hazatérésig, hogy veszélyhelyzetben egymásnak a segítségére legyenek.

Az ítélet nem jogerős, az I. r. vádlott és védője az ítéletet tudomásul vette, az ügyész három nap gondolkodási időt kért a fellebbezés bejelentésére, a II. r. vádlott és védője enyhítésért, míg a III. és IV. r. vádlottak és védőik felmentésért jelentettek be fellebbezést.