Régi-új elnök a Győri Járásbíróságon

~~Dr. Takács József, a Győri Törvényszék elnöke dr. Sárközi Zsuzsannát, a Győri Járásbíróság elnökét 2016. december 1. napjától további 6 éves időtartamra, 2022. november 30. napjáig kinevezte a Győri Járásbíróság elnökévé.

Dr. Sárközi Zsuzsanna 1993. április 1. napjától a Győri Járásbíróságon dolgozik, 1995. november 20-ig bírósági fogalmazóként, majd 1996. február 1. napján történt bírói kinevezéséig bírósági titkárként. Polgári ügyszakban ítélkező bíróként kötelmi, gazdasági, kártérítési és családjogi, gondnokság alá helyezési ügyekben jár el.

2005. február 15. napjától 2010. november 30. napjáig a Győri Városi Bíróság elnökhelyettese, majd 2010. december 1. napjától a Győri Járásbíróság elnöke. Igazgatási feladatainak ellátása  mellett ítélkező tevékenységét megtartotta, de emellett tagja a Győri Törvényszék Polgári-, Gazdasági-és Közigazgatási kollégiumának és 2012-től az Országos Bírói Tanács választott bírói póttagja. A bírák szakmai képzésében évek óta szerepet vállal, instruktor bíróként segíti a kezdő bírák fejlődését, munkáját. Az új Ptk. hatálybalépését követően a bírák képzésében és az országos e-learning tananyag elkészítésében is szerepet vállalt. A 2016. július 1. napjával hatályba lépett elektronikus kommunikáció szakmai előkészítésében és a bírósági dolgozók és bírák erre történő felkészítésében részt vett.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének felkérésére 2014. évben részt vett a gondnokoltak nyilvántartásának adattisztítási folyamatát ellenőrző munkacsoportban, 2016-ban pedig elkészítette az Alapvető Jogok Biztosának a pszichiátriai betegek sürgősségi gyógykezelésével összefüggő bírósági határozatokkal kapcsolatos átfogó vizsgálata vonatkozásában küldött megkeresésére adandó válasz szakmai anyagát.