2.12. Közérdekű adatok újrahasznosítása

A 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény I. melléklete II. 19-25. pontjaiban meghatározott közzétételi kötelezettség a bíróság esetében nem értelemezhető.