Adatvédelmi felelős

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait valamennyi bíróság tekintetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kinevezett adatvédelmi tisztviselő látja el.

Adatvédelmi tisztviselő

dr. Lakatos Dániel
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 24.
telefonszám: 06-30/517-5432
e-mail: gdpr@obh.birosag.hu