Bírói kinevezés a Mosonmagyaróvári Járásbíróságon

Magyarország köztársasági elnöke bíróvá nevezte ki dr. Szigeti Editet 2019. szeptember 1. napjával a Mosonmagyaróvári Járásbíróságra három éves, határozott időtartamra.

Dr. Szigeti Edit 2004. évben szerzett cum laude minősítésű diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Győri Tagozatán, majd 2004. szeptember 1. napjától fogalmazóként kezdett el dolgozni a Győri Városi Bíróságon a jogi szakvizsgák letételéig. Jogi szakvizsgát 2008. évben tett jeles minősítéssel, ezt követően bírósági titkárként dolgozott szabálysértési ügyszakban, majd 2009. év augusztusától a nonprofit szervezetek nyilvántartási ügyeit intézte. Első gyermeke születését követően 2011. év őszétől bírói kinevezéséig végrehajtási ügyszakban dolgozott, ezzel párhuzamosan polgári nemperes ügyeket intézett. 2018. május 15. napjától megbízást kapott európai jogi szaktanácsadói titkári feladatok ellátására.