Gyermekbarát igazságszolgáltatás

A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás olyan igazságszolgáltatást céloz, amely az elérhető legmagasabb szinten biztosítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesítését. Elsődleges szempontként juttatja érvényre a részvételükkel folyó vagy őket érintő minden ügyben a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit.

Részletes információ a Bíróságok központi honlapján.