Bírósági közvetítők

Perbeszéd helyett párbeszéd - Vitarendezés bírósági közvetítéssel

A közvetítés - vagy más néven mediáció - egy olyan, a hagyományos vitarendező (peres) eljárásoktól lényegesen eltérő megoldás, melynek az a célja, hogy a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezéssel zárják le a vitájukat. Ehhez a vitában nem érintett semleges, pártatlan harmadik személy (mediátor) segítségét veszik igénybe.

Bírósági közvetítés mikor vehető igénybe?

A bírósági közvetítői eljárásnak feltétele, hogy a felek között peres vagy peren kívüli eljárás folyamatban legyen. Peres eljárás esetén a közvetítői eljárás időtartamára - a per a felek közös kérelmére - szünetelhet.

Mik a közvetői eljárás előnyei a perhez képest?

A mediáció másféle problémamegoldási eljárás, mint a per, leginkább abban különbözik, hogy a felek maguk hozzák meg a döntést a saját ügyükben, a közvetítői eljárás a párbeszédhez biztosít lehetőséget. A megegyezés növeli a felek egymás iránti bizalmát és javítja a kapcsolatot is.

Vannak-e pénzbeli előnyei a bírósági közvetítésnek?

A bírósági közvetítői eljárás ingyenes, azonban az igénybevételéhez elengedhetetlen per (vagy peren kívüli eljárás) az Illetéktörvény rendelkezései szerinti illeték megfizetésével jár, de - szintén az Illetéktörvény alapján - a perben (peren kívüli eljárásban) az alábbi illetékkedvezmények vehetők igénybe a bírósági közvetítői eljárással összefüggésben:

 1. Az illeték a peres eljárás illetékének 10%-a
  • ha az első tárgyaláson a per szünetelésére kerül sor, és a per e szünetelés folytán megszűnik;
  • ha a felek az első tárgyaláson egyezséget kötnek;
 2. Az illeték a peres eljárás illetékének 30%-a, ha az első tárgyalást követően az eljárás szüneteléssel vagy a felperes keresetétől való elállása folytán szűnik meg, illetőleg a per megszüntetését a felek közösen kérik.
 3. Az illeték a peres eljárás illetékének 50%-a, ha az egyezségkötésre az első tárgyalást követően kerül sor.

Ha a per szünetelés folytán szűnik meg, a bíróság az eljárást kezdeményező felet kötelezi az illeték megfizetésére.

A 10 % illetékkedvezményt a nemperes eljárásokban megfelelően alkalmazni kell, ha a kérelemtől való elállásra a bíróság érdemi határozatának meghozatala előtt kerül sor.

Milyen típusú viták rendezhetők bírósági közvetítéssel?

 • családjogi viták, például válás, gyermekelhelyezés, láthatási jog, vagyonmegosztás
 • szerződéses és szerződésen kívüli jogviták, kártérítés, szavatosság, birtokvita, szomszédjogok, gazdálkodó szervezetek egymás közötti vitái
 • munkajogi konfliktusok, amelyben a munkáltató és a dolgozó között rendezhetők a munkabérrel, munkaviszonnyal, munkaszerződéssel kapcsolatos vitás kérdések.
 • közigazgatási ügyek (Kizárólag önkéntes alapon kerülhet sor, ahhoz minden  peres félnek és érdekeltnek  hozzá kell járulni. Néhány ügycsoportban kizárt a közvetítés pl. adóügyek.)

Milyen perekben kizárt bírósági közvetítés igénybe vétele?

 • házassági perben a házasság felbontásához, a házasság érvényességének, a létezésének vagy nemlétezésének megállapításához
 • apaság-és származás megállapítás
 • szülői felügyelet megszüntetés
 • gondnokság alá helyezés
 • sajtó helyreigazítási per
 • alkotmányjogi panasz esetén követendő eljárás
 • végrehajtási per

Hogyan zajlik a közvetítői eljárás?

A bírósági közvetítő segít a felek közti párbeszéd helyreállításában. A felek álláspontjának meghallgatását követően a felek közti írásos megállapodás létrejöttét segíti. Ha a felek meg tudnak egyezni, a megállapodásnak azt a részét, amiben a jogvitájukkal bírósághoz fordultak, és amely jogilag végrehajtható, a peres ügy bíróságának bírája jóváhagyhatja, ha ezt a felek kérik.

Ügyfélfogadás

Időpontja és helyszíne:

Előzetes időpontegyeztetés után Győri Törvényszék (Győr, Szent István út 5.)

Telefon: +36-96/508-747 dr. Kriston-Puskás Ágnes

Minden hétfőn 9:00-11:00 Győri Járásbíróság (Győr, Szent István út 3.)

Telefon: +36-96/508-700 dr. Mészáros Ariel Ferenc

Minden hétfőn 13:00-15:00 Győri Járásbíróság (Győr, Szent István út 3.)

Telefon: +96/508-787 dr. Németh Ágnes

Minden szerdán 13:00-15:00 Győri Járásbíróság (Győr, Szent István út 3.)

Telefon: +96/508-781 dr. Huszár Eszter

Minden pénteken 9:00–11:00 Mosonmagyaróvári Járásbíróság (Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 4.)

Telefon: +96/566-210 dr. Varga Mária

Minden kedden 9:00-11:00 Soproni Járásbíróság (Sopron, Klebersberg Kuno tér 1.)

Telefon: +99/511-848 dr. Zsidó-Zömbik Viktória

Nem előre kitűzött közvetítői ülésre érkező ügyfelek fogadására csak előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor.

A bírósági közvetítés Győr-Moson-Sopron megye minden járásbíróságán igénybe vehető a fenti telefonszámok valamelyikén történt egyeztetés után.

E-mail címünk: kozvetites@gyorit.birosag.hu

Közvetítés per nélkül

Akinek nincs peres ügye folyamatban és nem is kíván pereskedni a vitás ügyében, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján található névjegyzében szereplő közvetítők közül választhat.