Tájékoztató

Tisztelt Sajtóképviselők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a különösen nagy vagyoni hátrányt előidéző közveszélyokozás bűntette és más bűncselekmények miatt B. Z. és társai ellen indult B.101/2017. számú büntető ügyben a Győri Törvényszék 2019. február 4. napján 13 óra 00 perckor hirdet ítéletet a Győri Törvényszéken (9021 Győr, Szent István u. 6).

A tárgyalóterem korlátozott befogadóképessége miatt a sajtó részére a tárgyaláson való részvétel regisztrációhoz kötött, az alábbiak szerint:

1.) A tárgyalásra összesen 50 fő sajtómunkatárs regisztrálhat. Egy tévécsatorna legfeljebb 2, egyéb sajtóorgánum pedig maximum 1 fő munkatárssal képviseltetheti magát.

2.) Az érvényes regisztráció kizárólag a sajto@gyorit.birosag.hu címen történhet a 3.) pontban írt adatok megküldésével. A sikeres regisztrációk a Győri Törvényszék honlapján, a Regisztráció / Tárgyalási napok regisztrációs listái a sajtó számára menüpontban találhatóak.

3.) A regisztrációnak tartalmaznia kell, hogy

- milyen orgánumtól kívánnak regisztrálni, továbbá

- a regisztráló sajtómunkatárs nevét és sajtóigazolványának vagy személyi igazolványának számát, valamint

- a szerkesztőség vonalas telefonkészülékének vagy mobiltelefonjának hívószámát.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy kétség esetén a regisztrációt visszaellenőrizzük.

4.) Regisztrálni 2019. február 1. napján 12 óráig lehet. A később beérkező, elkésett regisztrációkat a Győri Törvényszék nem fogadja el. Így járunk el azokkal a regisztrációkkal is, amelyek hiányosak vagy nem a megadott címre történtek. Az elfogadott regisztrációt a beérkezés napján legkésőbb 15 óráig e-mailben visszaigazoljuk. A regisztráció elfogadásánál kizárólag az érkezési sorrend dönt.

5.) A sikeresen regisztráló sajtószerv adatait, létszámmal és sorszámozással a honlapunkon a regisztráció elfogadásával egyidejűleg megjelenítjük.

6.) A sikeresen regisztrált sajtómunkatárs a portán magát arcképes sajtóigazolvánnyal, vagy személyi igazolvánnyal köteles igazolni. Az épület belső részébe csak személy- és csomagátvizsgálás után lehet belépni. A sajtó munkatársai egy „SAJTÓ” feliratú, számozott kitűzőt kapnak, amit az épületben való tartózkodásuk alatt folyamatosan kötelesek viselni, és távozáskor le kell adniuk.

7.) A tárgyalóterembe csak a tárgyalás megkezdésekor lehet belépni. A tárgyalóteremből távozni ítélethirdetés közben nem lehet. A tárgyalóteremben a magatartási szabályokat a tanács elnöke határozza meg, ezeket mindenki köteles betartani. A kép- és hangfelvételek készítését minden orgánum a saját felelősségére végzi, de a tanácselnök időben korlátozhatja, illetve megtilthatja ezeket a tevékenységeket, ha ezek a tárgyalás rendjét veszélyeztetik.

Tájékoztatjuk továbbá a sajtó képviselőit, hogy a vádlottak nem járultak hozzá a képfelvétel készítéshez, az ítélethirdetésről ennek figyelembevételével készíthetők felvételek.

8.) Az ítélethirdetést követően a bíróság a sajtót a helyszínen nyilatkozat formájában, míg írásban közlemény formájában tájékoztatja. A nyilatkozatot adó személy a nyilatkozat során az esetlegesen felmerülő kérdésekre az ügy terjedelmére tekintettel nem válaszol, a kérdéseket a helyszínen jelenlévő kollégák rögzítik és még aznap rövid időn belül tájékoztatást adnak a kérdést feltevőnek.

Együttműködésüket köszönjük!

Győr, 2019. január 23.

/Győri Törvényszék Sajtóosztálya/