Általános tájékoztató

A bírósági eljárások céljáról

A bírósági eljárások célja a jogvitáknak a törvények keretei közötti elbírálása a tényállás pontos feltárásán keresztül. A tényállás megállapítása a bíróságon bizonyítási eljárás keretében történik bizonyítási eszközök és az eszközökből nyert bizonyítékok segítségével.

A bizonyítási eszközök között mind polgári, mind büntető ügyekben kiemelt jelentősége van a tanúvallomásoknak.

A tanúgondozásról

A bíróság tevékenységének komolysága kívülálló személyekben félelmet, szorongást, lelki megterhelést kelthet. Sok esetben a tárgyaláson jelenlévő személyek váltanak ki rossz érzést vagy félelmet az eljárás egyéb résztvevőiben, ugyanakkor a tanúk számára a bíróság előtti megjelenése nem önkéntes, ez állampolgári kötelesség. Amennyiben a tanú szabályszerű idézés ellenére megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, távolmaradását alapos okkal, előzetesen a bíróságnál nem menti ki, az eljárási törvények által biztosított keretek között hátrányos következményekre számíthat – így bírságra, elővezetésre stb.

Amikor pedig a tanú a megjelenési kötelezettségének eleget tesz, akkor polgári perben a peres felekkel, büntető ügyekben a terheltekkel kell találkoznia.

Mindezek miatt és a tanúk kiemelt szerepére tekintettel a bíróságok feladata, hogy tanúgondozás keretében megfelelő tájékoztatással lássa el a tanúkat az eljárás során őket megillető jogokról, valamint terhelő kötelezettségekről.

Az Országos Bírósági Hivatal a 2013. évtől kezdődően kiemelten foglalkozik az összefoglalóan tanúgondozásnak nevezett feladatkörrel, amely az alábbi részfeladatokból áll:

  • a bírósági tárgyalásra idézett tanúk megfelelő tájékoztatása,
  • a bíróságon megjelent tanúk várakozására megfelelő elhelyezés biztosítása,
  • a tanúkihallgatás körülményeinek javítása,
  • a tanúvédelem infrastrukturális fejlesztése.

A tanúgondozás rendszerének két alappillére:

  • a tanúgondozó igazságügyi alkalmazottak működése,
  • a tanúk érdekében kialakított infrastruktúra.

A tanúgondozók azok a bíróságon kijelölt ügyintézők, akik a tanúk részére kérdéseikre akár telefonon, akár személyesen felvilágosítást adnak a tanúvallomás megtételére és az ehhez szükséges bírósági megjelenés elősegítése érdekében. (A Győri Törvényszék tanúgondozóinak nevét és elérhetőségét a tanúgondozók listája menüpont alatt találja.)

Ezen tájékoztatás korlátja, hogy

  • az ügyintéző konkrét bírósági ügyről nem nyilatkozhat,
  • folyamatban lévő ügyekről tájékoztatást nem adhat, és
  • a tanút a vallomás megtételében nem befolyásolhatja.