Ügyfélsegítői tájékoztató

A bíróság nyilvános ügyfélfogadási napja, másnéven a ügyfélsegítő, alapvetően annak a feladatnak az ellátására szolgál a Pp. 246. §-a értelmében, hogy az olyan személy, akinek nincs ügyvédje, jogi képviselője, a beadványát a bíróságon az erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon, annak hiányában jegyzőkönyvben rögzít. A Pp. 111. §-a értelmében kizárólag a perbeli eljárási jogairól és kötelezettségeiről ad tájékoztatást az eljáró bírósági fogalmazó, az anyagi jogról nem, tehát ez nem jelent egyet a jogi tanácsadással, pertaktikai tippekkel, jogi állásfoglalással vagy jogszabály-értelmezéssel. Előzetes véleményt vagy tanácsot nem áll módunkban adni a perekkel vagy vitás jogviszonyokkal kapcsolatban, hiszen azok eldöntése a perbíróság feladata, amely a konkrét ügyben az eset összes körülményét figyelembe véve, bizonyítási eljárást lefolytatva jár el.

A 2018. január 1-jén vagy azt követően indult ügyekben alkalmazandó formanyomtatványokat a 21/2017.(XII.22.) számú IM rendelet mellékletei tartalmazzák, amelyek a bíróság alábbi honlapjáról szerkeszthető formában letölthetőek: http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok.

A ügyfélsegítői ügyfélfogadási napok délutáni időpontjain a http://gyoritorvenyszek.birosag.hu/ oldalon történt időpont foglalást követően van lehetőség megjelenni.

Közvetlenül a Polgári Irodát keresse fel, amennyiben kitöltött formanyomtatványát, beadványát nyújtaná be, vagy folyamatban lévő ügyébe tekintene be, illetve abból kérne iratmásolatot.

A polgári peres jogviták mellett kizárólag a magánvádra üldözendő bűncselekmények (rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés, könnyű testi sértés, levéltitok-magántitok megsértése) esetén mondhatja jegyzőkönyvbe feljelentését.

A végrehajtási eljárás megindítására, illetve a folyamatban lévő végrehajtási eljárásban beadvány benyújtására a Végrehajtási Iroda ügyfélfogadási idejében (szerda 9:00-11:30, 13:00-15:30) van lehetőség.