Közérdekű bejelentés, panasz

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt írásban vagy szóban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez. A törvény alapján a panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

További információk az alábbi linkeken keresztül érhetőek el:

http://birosag.hu/kozerdeku-bejelentes-panasz

https://birosag.hu/ugyfeleknek/kozerdeku-bejelentes-panasz/tajekoztato-benyujtasrol

https://birosag.hu/ugyfeleknek/kozerdeku-bejelentes-panasz/gyakran-ismetelt-kerdesek

E-mail: birosag_gyor@birosag.hu