Ügyelosztási rend

A törvényszék hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyek kiosztása, az ügyekben eljáró bírák, tanácsok kijelölése vezetői intézkedéssel történik. Az eljáró tanácsok kijelölése és szükség esetén a kijelölés módosítása a 4/2002. OIT. Szabályzat 41. §-a alapján történik. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. tv. 11. § (2) bekezdése alapján az ügyelosztási rendtől az eljárási törvényekben szabályozott esetekben, illetőleg igazgatási úton a bíróság működését érintő fontos okból lehet eltérni. A bíró, illetve tanács kijelölésének módosítására (az ügy átszignálására) csak vezetői intézkedéssel, kizárási okból vagy munkaszervezési szempontok alapján kerülhet sor.