Sajtóközlemény

2016. szeptember 16.

~~Dr. Takács József, a Győri Törvényszék elnöke, dr. Varga András, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke és dr. Sipos Anikó a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Regionális Igazgatóságának vezetője tartott háromoldalú szakmai egyeztetést a menekültügyekről.

2016. július 22.

~~A Győri Járásbíróság bíróság elé állításos eljárásban hozott döntésében a vádlottat embercsempészet bűntettében bűnösnek mondta ki és 3 év 6 hónap börtönbüntetésre, 5 év Magyarország területéről való kitiltásra ítélte, a bíróság ezen kívül a cselekmény elkövetéséhez használt személygépkocsi elkobzását rendelte el.

A bíróság az ítélet tényállását a vádirati tényállással egyezően állapította meg. Eszerint a vádlottat ismeretlen személy 2016. június 20. előtt azzal kereste meg, hogy 9 fő szír állampolgárt szállítson a vádlott és társa Ausztriába. A vádlott és társa a vádbeli napon az éjszakai órákban azért érkezett Győrbe, hogy az előzetes megbeszélésnek megfelelően harmadik országbeli személyeket 25 euró összegért Ausztriába szállítson illegálisan. A vádlott személygépkocsijába 4 fő szír állampolgár, míg társa gépkocsijába egy 5 fős szír család szállt be és a két autó egyszerre indult Ausztria felé az M1 autópályán. 
A rendőrség a vádlott által vezetett személygépkocsit ellenőrzés alá vonta az autópálya Lajta pihenőjében, a vádlott társa azonban az intézkedés alól kivonva magát Ausztria felé menekült és ott az S1 autópályán balesetet szenvedett. Az osztrák társszervek a vádlott társát és utasait előállították és a vádlottal szemben Ausztriában büntetőeljárást kezdeményeztek.

A bíróság az ítélet indokolásában kifejtette, hogy a vádlott a szír állampolgároknak, akik a külföldre utazáshoz okmányokkal nem rendelkeztek, vagyoni haszonszerzés végett segítséget nyújtott a külföldre jutásukhoz.
A vádlott a tárgyaláson beismerő vallomást tett, amit a bíróság a vádlott személyi körülményeivel együtt – 5 kiskorú eltartására köteles – enyhítő körülményként értékelt, súlyosító körülményként vette ugyanakkor figyelembe, hogy a vádlottat ugyanilyen cselekmény miatt Németországban két alkalommal már elítélték, kiszabott büntetéséből 2016. márciusában feltételesen szabadult.

A vádlott és védője elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért jelentett be fellebbezést, az ügyész fellebbezése bejelentésére 3 napot tartott fenn, így a döntés nem jogerős.
A bíróság az előzetes letartóztatásban lévő vádlott kényszerintézkedését a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig  fenntartotta.

2016. július 22.

~~A jogszabályi rendelkezések értelmében 2016. július 15-én, pénteken, a Bíróságok Napjával kezdetét vette a bíróságokon az ítélkezési szünet, amely 2016. augusztus 19-ig, péntekig tart.

Büntetőügyekben a bíróságok törvényi feladataikat folyamatosan ellátják, a határidők számítását a törvénykezési szünet nem érinti. A büntetőügyek esetében a büntető bírák eljárnak az előállításos ügyekben, a gyorsított eljárásokban és döntenek a kényszerintézkedések alkalmazásáról pl.: előzetes letartóztatás elrendeléséről, vagy a gyanúsított szabadlábra helyezéséről.

Az ítélkezési szünet alatt polgári perekben és fizetési meghagyásos eljárásokban a felekre nézve megállapított határidők a törvénykezési szünetbe nem számítanak bele. Fellebbezési határidő esetén például a fél részére 2016. július 1-jén kézbesített fellebbezéssel megtámadható határozat 15 napos fellebbezési határideje csak 2016. augusztus 23. napján jár le.

A bíróságok az ítélkezési szünet alatt sem tartanak zárva, az ügyfelek beadványai postai úton történő kézbesítése, valamint az ügyfélfogadási időben személyesen való előterjesztése zavartalanul működik.

A Győri Törvényszéken a büntető, polgári, gazdasági, csőd-és felszámolási kezelőiroda hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon 9.00-11.00 óráig, csütörtökön 8.30-12.00 és 13.00-15.30 között fogadja az ügyfeleket.
A Győri Járásbíróságon és a Mosonmagyaróvári Járásbíróságon hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon 9.00-11.00 óráig és csütörtöki napokon 9.00-11.00 óráig, 14.00-16.00 tartanak a kezelőirodák ügyfélfogadást.
A Soproni Járásbíróságon hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon 9.00-11.00 óráig, csütörtökön 9.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig tart a kezelőirodák ügyfélfogadása.

A határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is az alábbi esetekben:
• a soron kívüli ügyek (pl.: a bíróság elleni sérelemdíj iránti, illetve kártérítési perek, a váltóperek, az ideiglenes intézkedés, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per, a kiskorú felperes által indított közigazgatási perek, valamint számos, így különösen a gyámhivatal által hozott olyan határozat felülvizsgálata iránt indított közigazgatási perek, a sajtó-helyreigazítási per, a megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per stb.),
• a végrehajtási perek,
• az előzetes bizonyítás,
• egyes nemperes eljárások, így pl.: a cégeljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás, a végelszámolás, a végrehajtás, a közigazgatási nemperes eljárások stb.

További információt a http://gyoritorvenyszek.birosag.hu internetes oldalon találnak.

2016. július 14.

~~Tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, hogy 2016. július 15-én a Bíróságok Napjával kezdetét veszi a törvénykezési szünet, amely augusztus 20-ig tart, valamennyi bíróságon.

A törvénykezési szünet tartama alatt a bíróságok főszabály szerint tárgyalásokat nem tartanak.

2016. július 14.

~~A Győri Járásbíróság elsőfokú ítéletében Sz. Zs. I. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki szexuális visszaélés bűntettében és ezért 3 év börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte. A bíróság ugyanakkor bizonyítottság hiányában felmentő rendelkezést hozott az I. és a II. rendű vádlott vonatkozásában a személyi szabadság megsértésének bűntettét illetően.

2016. június 17.

~~A győri Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola kilencedik osztályos diákjai két csoportban látogattak a Győri Törvényszékre a „Nyitott Bíróság” program keretében.

2016. június 15.

~~A Győri Törvényszék helybenhagyta a Győri Járásbíróság elsőfokú ítéletét, amelyben rablás bűntettének kísérlete és szexuális erőszak bűntette miatt 20 év, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte M. B. vádlottat azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. A bíróság a vádlottat emellett 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

2016. június 15.

~~A Mosonmagyaróvári Járásbíróság elsőfokú ítéletében halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki a vádlottak bűnösségét és ezért a vádlottakat 1 év 6 hónap fogházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy a büntetés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette.

2016. június 15.

~~A Győri Törvényszék – az ügy formai befejezését eredményező - döntésében a büntetőeljárás megszüntetéséről rendelkezett arra tekintettel, hogy az ügyészség a vádirat hiányosságait a bíróság legutóbbi felhívására, a jogkövetkezményekről való tájékoztatás ellenére a felhívástól  eltelt 9 hónapban nem pótolta.

2016. június 3.

~~A Mosonmagyaróvári Járásbíróság elsőfokú ítéletet hirdetett H. R. vádlott ügyében, akit bűnösnek talált közúti veszélyeztetés bűntettében és a vádlottat 2 év börtönbüntetésre, 3 év közügyektől eltiltásra és 2 év közúti – teljes körű – járművezetéstől eltiltásra ítélte.