Panasznapi tájékoztató

A bíróság nyilvános ügyfélfogadási napja, másnéven a panasznap, alapvetően annak a feladatnak az ellátására szolgál, hogy az olyan személy, akinek nincs ügyvédje, jogi képviselője bármely bíróságon jegyzőkönyvbe mondhassa keresetét vagy egyéb kérelmét. Itt tehát csak olyan kérelmek kerülhetnek szóba, amelyeknek elbírálása, elintézése a bíróságok hatáskörébe tartozik. A panasznapi ügyintéző feladata e szóbeli kérelmek írásba foglalása, az eljárási szabályoknak lehetőleg megfelelő formába öntése.
Ez azonban nem jelent egyet a jogi tanácsadással, pertaktikai tippekkel, jogi állásfoglalással vagy jogszabály-értelmezéssel. Előzetes véleményt vagy tanácsot nem áll módunkban adni a perekkel vagy vitás jogviszonyokkal kapcsolatban, hiszen azok eldöntése a perbíróság feladata, amely a konkrét ügyben az eset összes körülményét figyelembe véve, bizonyítási eljárást lefolytatva jár el.

Panasznapi Időpontfoglalás